Sağlık çalışanlarının promosyon beklentisi 30 Bin TL’nin üzerinde

Photo of author

By admin

Yenilikçi Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (YENİ SENDİKA) tarafından yapılan ve 2367 sağlık çalışanının katıldığı “Banka Promosyonu Beklentisi Anketi” çarpıcı sonuçları içeriyor. Çevrimiçi olarak sadece 24 saatlik bir zaman diliminde gerçekleştirilen ankete yoğun katılım gösteren sağlık çalışanlarının yarıdan fazlasının önceki sözleşmelere göre 5 bin TL’nin altında bir promosyon aldığı, yeni sözleşmelerden ise büyük bir çoğunluğun 30 bin TL üzerinde beklentisinin olduğu ortaya çıktı.

Çalışma hakkında değerlendirmelerde bulunan YENİ SENDİKA Genel Başkanı Metin Memiş ise yaptığı açıklamada “Sağlık çalışanlarının deyim yerindeyse kronikleşmiş olan banka promosyonu sorununun çözümü için en gerçek ve makul girişimleri YENİ SENDİKA olarak bizler ortaya koymaya devam ediyoruz. Bu konuda yenilikçi sendikacılık yaklaşımımızla Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen banka promosyonu konusunu mutemet arkadaşlarımızın, akdemisyen hocalarımızın ve değerli bürokratlarımızın katılımı ile bir çalıştayda ele almıştık. Şimdi ise 24 saat gibi çok kısa bir zaman dilimi ile sınırlı tuttuğumuz ve sadece kamuda görev yapan sağlık çalışanlarımızın katıldığı bir anket uyguladık. Anketin tanıtımı sadece internet mecraları üzerinden YENİ SENDİKA temsilcilerimiz aracılığıyla duyuruldu. Anketin soru sayısı oldukça az ve soru cümleleri oldukça kısa tutuldu. Bu sayede sağlık çalışanlarının anlık, hızlı ve yoğun şekilde ankete ulaşarak katılım sağlamasını istedik. Çıkan sonuçlar sağlık çalışanlarımızın asıl beklentisini dillendirmemiz açısından gerçekten de bize göre çok değerli oldu. Kısaca şunu söyleyebiliz ki sağlık çalışanlarının neredeyse tamamı bu konunun bir ay içinde sonuçlandırılmasını istiyor. Yeni sözleşmelerden beklenti ise otuz bin liranın üzerinde gözüküyor. Bu raporumuzu hemen hızlı bir şekilde, bugün yarın Sağlık Bakanlığı yetkililerine de ulaştıracağız. Sahanın sesini çalışkan, kesintisiz ve hızlı bir şekilde aktarmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İşte Yenilikçi Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (YENİ SENDİKA) tarafından yapılan “Sağlık Çalışanlarının Banka Promosyonu Beklentisi Anketi” sonuç raporu;

Sağlık Çalışanlarının Banka Promosyonu Beklentisi Anketi Sonuç Raporu

“Yenilikçi Sendikacılık” anlayışıyla sağlık ve sosyal hizmet kolunda faaliyet gösteren YENİ SENDİKA, sağlık çalışanlarına ödenen banka promosyonlarının yeniden revize edilmesi beklentisinin değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma gerçekleştirmiştir.
Online olarak yapılan “Sağlık Çalışanlarının Banka Promosyonu Beklentisi Anketi” başlıklı söz konusu çalışma; 7 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 12:30’da başlatılıp, 8 Aralık 2022 Perşembe günü saat 12:30’da ( tam 24 saat/1 gün) sonlandırılmıştır.
Ankete; kamu sektöründe devlet memuru, kamu dışı aile sağlığı çalışanı veya vekil ebe hemşire olarak görev yapan toplam 2367sağlık çalışanı katılmıştır.

Katılımcıların %74’ü ( 1754 kişi) sağlık hizmetleri sınıfında, %11.7’si ( 278 kişi) genel idari hizmetler sınıfında, %11’i ( 263 kişi) yardımcı hizmetler sınıfında ve %3’ü ( 72 kişi) ise teknik hizmetler sınıfında yer almaktadır (Grafik 1).

Grafik 1. Katılımcıların hizmet sınıfı

Katılımcılara en son aldıkları banka promosyonunun hangi yılda olduğu sorulmuştur. Bu soruya sırasıyla; %36 oranında “2019 yılı”, % 33.3 oranında “2020 yılı”, %14 oranında “2018 yılı”, %10.2 oranında “2022 yılı” ve % 6.6 oranında ise “2021 yılı” cevabı verilmiştir (Grafik 2).

Grafik 2. Banka promosyonunun en son alındığı yıl

Ankete katılan sağlık çalışanlarına en son aldıkları banka promosyonunun tutarı sorulmuştur. Bu soruya “2 bin 500 ila 5 bin TL arasındaydı” diyenlerin oranı %52, “5 bin 500 ila 10 bin TL arasındaydı” diyenlerin oranı %38, “15 bin 500 ila 20 bin TL arasındaydı” diyenlerin oranı %5.5, “25 bin TL’nin üzerindeydi” diyenlerin oranı %1.7, “10 bin 500 ila 15 bin TL arasındaydı” diyenlerin oranı %1.4 ve “20 bin 500 ila 25 bin TL arasındaydı” diyenlerin oranı ise %0.7 olmuştur (Grafik 3).

Grafik 3. Alınan banka promosyonu tutarı

“Sizce devam eden banka promosyonu sözleşme görüşmeleri en geç ne zaman sonuçlandırılmalıdır?” şeklindeki soruya; katılımcıların %66.7’si “2022 Aralık ayı sonuna kadar”, %28.1’i “2023 Ocak ayına kadar” ve %5.2’si ise “2023 Şubat ayı sonuna kadar” cevabını vermiştir (Grafik 4).

Grafik 4. Banka promosyon görüşmelerinin sonuçlanma süresi

Katılımcılara devam eden banka promosyonu sözleşme sürelerine ilişkin görüşleri sorulmuştur. Halihazırda yasal olarak en az 3, en fazla 5 yıl yapılabilen sözleşme sürelerine kamuoyunda 2 yıl olması gerektiği tartışmaları da dikkate alınarak “2,3,4 ve 5 yıl” seçenekleri sunulmuştur. Buna göre; ankete katılan sağlık çalışanlarının %52.3’ü sözleşme sürelerinin 3 yıl, %43.6’sı 2 yıl, %3.3’ü 5 yıl ve %0.8’i ise 4 yıl olmasını tercih ettiklerini belirtmiştir (Grafik 5).

Grafik 5. Banka promosyonu sözleşme süreleri

Katılımcılara; öncelikle daha önce aldıkları banka promosyonlarına ilişkin sözleşmelerin kalan süreleri ile yapılacak yeni sözleşme sürelerinin uzunluğuna ilişkin kendi görüşlerini dikkate almaları istenmiştir. Buna göre; banka promosyon tutarlarından beklentileri sorulmuştur. Ankete katılan sağlık çalışanlarının %80.5’i 30 bin TL’nin üzerinde, %14.1’i 25 bin 500 ila 30 bin TL arasında, %3.8’i 20 bin 500 ila 25 bin TL arasında, %1.2’si 15 bin 500 ila 20 bin TL, %0.4’ü ise 10 bin ila 15 bin TL arasında bir banka promosyonu tutarı beklentisi içinde olduğunu belirtmiştir.

Grafik 6. Banka promosyonu tutarı beklentisi

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

“Sağlık Çalışanlarının Banka Promosyonu Beklentisi” başlıklı anket çalışması, 24 saat gibi çok kısa bir zaman dilimi ile sınırlı tutulmuştur. Anketin tanıtımı sadece internet mecraları üzerinden YENİ SENDİKA temsilcileri aracılığıyla duyurulmuştur. Anketin soru sayısı oldukça az ve soru cümleleri oldukça kısa tutulmuştur. Bu sayede sağlık çalışanlarının anlık, hızlı ve yoğun şekilde ankete ulaşarak katılım sağlaması istenmiştir. Bahsedilen hususlar göz önüne alındığında belirli kısıtlılıklara rağmen katılımın oldukça yüksek düzeyde olduğu söylenebilir.

Katılımcıların çoğunlukla sağlık hizmetleri sınıfından olmakla birlikte idari, teknik ve yardımcı hizmetler sınıfından olan sağlık çalışanlarının da yeterli düzeyde çalışmaya katılım sağladığı söylenebilir.

Anket sonuçlarına göre; katılımcıların büyük bir çoğunluğu 2 yıl ve daha öncesinde banka promosyonu sözleşmelerinin yapıldığını belirtmiştir. Bu anlaşmalara göre katılıcıların yarıdan fazlasının 5 bin TL’nin bile altında banka promosyonu aldığı saptanmıştır. Ankete katılan sağlık çalışanlarının çoğunluğu en geç 1 ay içinde yeni banka promosyonu sözleşmelerinin imzalanmasını beklemektedir. %80’in üzerindeki katılımcı ise 30 bin TL’nin üzerinde banka promosyonu beklentisi taşımaktadır.

Yorum yapın

casino casino siteleri